Ontdek hoeveel geld jij met een mestscheider kunt besparen!

In deze indicatieve tool vergelijken wij de kosten van een mestscheider voor biobedding met regulier strooisel.

100
Investeren in een mestscheider levert jou naar schatting de volgende besparing op:

XXXX

XXXX

*De berekening betreft een inschatting welke is gebaseerd op door ons verzamelde data. Uit deze calculatie en het rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact op met: +31 (0)8 510 925 10
×
×