Boerderij in Perspectief

Op deze pagina lees je persoonlijke ervaringsverhalen van veehouders en hun oplossing voor beter mestbeheer. Iedere maand gaan we de boer op voor deze rubriek & elke keer stappen we ergens anders het erf op. We vragen naar de boerderij, de geschiedenis van het bedrijf, de actualiteit & de toekomst én zijn benieuwd hoe onze machines zorgen voor efficiëntere mestbewerking.