Algemene voorwaarden

Als lid van brancheorganisatie Fedecom (voor mechanisatietechniek) volgt Solliq Agra diens opgestelde verkoopvoorwaarden op uit 2019, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 5 maart 2019, akte nr. 23/2019.

 

©Fedecom

Verkoopvoorwaarden Fedecom (2019)

Artikel 1: Toepasselijkheid
Artikel 2: Aanbiedingen
Artikel 3: Geheimhouding
Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
Artikel 6: Levering en risico-overgang
Artikel 7: Prijswijziging
Artikel 8: Overmacht
Artikel 9: Omvang van het werk
Artikel 10: Meerwerk
Artikel 11: Uitvoering van het werk
Artikel 12: Oplevering van het werk
Artikel 13: Aansprakelijkheid
Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
Artikel 15: Klachtplicht
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Artikel 17: Betaling
Artikel 18: Zekerheden
Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom
Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen
Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter