Privacybeleid

Solliq Agra B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Solliq Agra B.V.

Eigen Haard 25

8561 EX Balk

+31 (0)85 109 25 10

 

Robin Meindertsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Solliq Agra B.V. Hij is te bereiken via r.meindertsma@solliq.com.

Vragen over privacy & persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Welke besluiten worden geautomatiseerd genomen?
In hoeverre delen wij persoonsgegevens met derden?
Welke cookies (of vergelijkbare technieken) gebruiken wij?
Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?