Producten

Onze oplossingen voor betere mestbewerking bestaan uit drie productcategorieën: mestscheiders, mestmixers & mestpompen. Maar ook voor het regelen van mestopslag zijn wij daar om te helpen. Ons assortiment is opgebouwd met vele machines van verscheidene betrouwbare merken & fabrikanten. Wij helpen graag bij het maken van de beste keus. Neem contact op voor vrijblijvend advies!

http://KD-S300P%20op%20een%20bunker

Mestscheiders

Onze betrouwbare mestscheiders bieden een antwoord op torenhoge strooiselkosten, stijgende prijzen voor mestafzet, diverse problemen met betrekking tot welzijn & gezondheid van de koeien én moeilijk uit te rijden mest. Wij leveren energiebesparende & compacte mestscheiders voor kleine veehouderijen tot grote types voor ongekende capaciteit. Voor elke veehouder hebben wij de gewenste oplossing paraat.

Lees verder
http://Elektrische%20mestmixer%20in%20de%20mestkelder%20gemonteerd

Mestmixers

Onze robuuste mestmixers zorgen voor homogene mest in putten, kelders & opslagsystemen. Zo dragen deze machines bij aan een leefbare stal & een optimale bemesting van land. Wij bieden twee soorten mestmixers, waarbij elektrische mestmixers zelfs zorgen voor serieuze besparing op kosten & arbeid.

Lees verder
http://Een%20gedompelde%20mestpomp%20in%20een%20lege%20opslag

Mestpompen

Onze krachtige mestpompen helpen veehouders bij het soepel & snel verplaatsen van mest. Voor elke denkbare situatie hebben wij een geschikte pomp met juiste capaciteit leverbaar, zowel voor transport over korte- als langere afstanden. Ons uitgebreide aanbod is gevuld met meerdere typen centrifugaalpompen & verdringerpompen. Daardoor hebben we snel in huis wat elke veehouder zoekt voor zijn of haar bedrijf.

Lees verder