Mest scheiden

Gescheiden mest biedt volop kansen. Zo kan het koecomfort ermee verhoogd worden. Het welzijn van het vee gaat erop vooruit. En de diergezondheid blijft ermee op peil. Daarnaast zorgt het scheiden van mest voor beter mestbeheer, waarna veehouders structureel geld besparen & minder afhankelijk zullen zijn. Een mestscheider maakt ook het uitrijden effectiever en geeft de mogelijkheid om mest in een zuivere vorm aan te bieden voor mestafzet. Kortom: redenen genoeg om mest te gaan scheiden!

Mestscheider op geïmproviseerde bunker naast de stal

Comfortabel ligboxstrooisel

Ligboxen vullen met biobedding? Dat is koemest na het bewerken door een mestscheider! Uit deze robuuste machine komt een droog, stevig & veerkrachtig product. Daarmee zorgen veehouders voor maximaal koecomfort in de boxen. Instrooien met gescheiden mest helpt ook om te besparen op kosten en is zéker niet minder hygiënisch. Zorgvuldig werken is alles! Wij adviseren je over het juiste gebruik van biobedding.

Neem contact op

KD-S300P op bunker te stralen
Melkveehouder Breeuwsma pakt de gescheiden mest op met de shovel
Gescheiden mest instrooien
Gespreid bedje van biobedding

Optimale bemesting

Nutriënten in de mest optimaal benutten? Waar dikke fractie een nieuwe bestemming krijgt, wordt ook dunne fractie waardevoller na mestscheiding. Want: uitrijden met dunnere mest werkt makkelijker én effectiever. Zo kunnen hoeveelheden beter worden afgestemd op de behoeftes van de bodem. Wil jij ook het maximale uit de mest halen? Wij zorgen voor een robuuste machine met de benodigde capaciteit!

Neem contact op

Meer weten over gescheiden mest?

Ontdek meer informatie