KD-S300P

http://KD-S300P%20op%20een%20bunker

De KD-S300P – onze adviseurs zeggen Agri-XL – is de XL-variant uit de serie mestscheiders van Keydollar. Daarmee sluit deze machine perfect aan bij de capaciteitswensen van grotere veehouderijen. De mestscheider produceert maar liefst 2 à 3 m³ dikke fractie per uur om te gebruiken als ligboxstrooisel voor de koeien. Dit is mogelijk door de opvallend dikke vijzel die in de machine draait. Voor verschillende soorten drijfmest is de KD-S300P de geschikte machine om in gebruik te nemen. Deze machine scheidt mest zonder daarbij aan capaciteit te verliezen. En dat heeft weer te maken met de lucht gestuurde kop, waaraan vier afzonderlijke kleppen zijn bevestigd die veel tegendruk geven.

Andere machine-eigenschappen van de KD-S300P:

  • Duurzame mestscheider (RVS)
  • Beperkt stroomverbruik bij hoge productiecapaciteit (7,5 kW motor)
  • Minder slijtagegevoelig (stugge kunststoflaag aan beide kanten van de vijzel)
  • Onderhoudsarme machine
  • Automatische tijdsregeling mogelijk (bv. om op nachtstroom te sturen)
Vraag de productbrochure aan