De 16 unieke voordelen van een mestscheider voor melkveehouders

Mestscheider Circulair systeem Dierenwelzijn Diergezondheid Duurzaam mestbeheer Gescheiden mest Hygiëne Koecomfort Mestbeheer Stalcomfort

Steeds meer melkveehouders ontdekken de mestscheider. Met een mestscheider scheid je de dunne van de dikke fractie. De dunne fractie laat zich gemakkelijk opslaan en bewerken; de dikke fractie is bij uitstek geschikt als biobedding. Alle voordelen van een mestscheider op een rij.

1 Flinke kostenbesparing

Waarom zou je gaan kopen wat je zelf kunt produceren? Neem nou boxstrooisel. Boxstrooisel kun je kopen, maar ook zelf maken met iets wat je altijd op voorraad hebt: mest. Met een mestscheider scheid je in een handomdraai de dikke van de dunne fractie en heb je altijd voldoende biobedding voor het hele bedrijf.

2 Optimaal ligcomfort

Een koe brengt een groot gedeelte van haar dag liggend door. Boxstrooisel van biobedding is stevig en toch veerkrachtig en vormt zo een uitstekend ligbed.

3 Minder klauwproblemen

Een zachte ondergrond van boxstrooisel is ook zacht voor de gewrichten. Dit voorkomt bijvoorbeeld dikke hakken en stijfheid. En de daarbij behorende gezondheidskosten.

4 Geen gladde boxoppervlaktes

Gladde ligboxen waarin koeien te weinig grip hebben, zijn voor niemand goed. Niet voor jou, niet voor de koe. Biobedding maakt de ondergrond stroever en voorkomt glij- en valpartijen.

5 Schonere koeien

Droge mest hecht minder snel dan het traditionele stro of zaagsel. Met biobedding blijven koeien schoner, waardoor het voorbehandelen bij melken een peulenschil wordt en gezondheidsproblemen worden voorkomen.

6 Koeien gaan hun behoefte staand doen

Veel koeien doen hun behoefte liggend. Niet omdat de koe dat zo graag wil, maar uit pure noodzaak: als een koe moeite heeft met opstaan (bijvoorbeeld omdat de ligbox glad is). Gescheiden mest als boxstrooisel maakt de ondergrond stroever dan rubber, waardoor koeien makkelijker kunnen opstaan. Schonere uiers zijn het resultaat.

7 Minder vaak antibiotica nodig

We hebben het bij onze klanten al vaak meegemaakt: een lager celgetal door de aanschaf van een mestscheider. Doordat het ligbed schoner is, neemt de kans op bacteriële infecties namelijk af. En omdat de koe minder vaak een (klinische) uierontsteking oploopt, is het ook minder vaak nodig om antibiotica toe te dienen.

8 Minder afhankelijk van seizoenen

Bio-Bedding kan het hele jaar door worden gebruikt. Hiermee sla je meerdere vliegen in één klap, want zo kun je ook buiten het bemestingsseizoen mest hergebruiken.

9 Besparen op afvoerkosten

De mestscheider verlaagt fosfaat in de dunne fractie en concentreert deze in de dikke. Het resultaat is dat de afvoerkosten dalen wanneer de mest gerichter wordt afgevoerd naar afnemers die nutriënten krijgen zoals ze die willen.

10 Meer eigen mest op eigen land

Het fosfaatgehalte van de dunne fractie is grofweg de helft van de onbewerkte drijfmest. Het gevolg: je mag veel meer kuubs eigen mest op het land plaatsen. Dit voorkomt het transport van water.

11 Minder kunstmest kopen

De dunne fractie uit de mestscheider laat zich makkelijk uitrijden. Met een mestscheider beschik je altijd over genoeg stikstofrijke mest en hoef je minder kunstmest te kopen. Onnodig stikstof afvoeren, omdat het gekoppeld is aan de fosfaat, is niet meer aan de orde.

12 Gemakkelijker mixen en uitrijden

Dunne fractie laat zich gemakkelijk mixen. De aangelegde voorraad heeft geen koekvorming meer en laat zich eenvoudig pompen. En dus hoeft het loonbedrijf nauwelijks water toe te voegen tijdens het sleepslangen.

13 Efficiënter afzetten

Voor het vervoeren van dikke fractie zijn minder vrachtwagens nodig dan voor drijfmest die niet is gescheiden. Rijden met ‘water’ is duur en milieuonvriendelijk.

14 Efficiënter omgaan met de ruimte

Hoe groot de mestkelder ook is, ook die is op een gegeven moment vol. Dikke fractie kan worden bewaard op de mesthoop en bespaart dus ruimte in de mestkelder. Bijvoorbeeld in een lege sleufsilo aan het eind van de winterperiode.

15 Geen ziekte-insleep

Een vraag die we wel eens krijgen: ‘Kun je niet beter boxstrooisel kopen?’ Naast het feit dat dit een economisch vraagstuk is (zelf biobedding maken kan al snel uit!) voorkom je met het maken van eigen strooisel ook insleep van ziektes. Een ziekteverwekker als klebsiëlla kent bijvoorbeeld zijn oorsprong buiten de landbouw en komt binnen via aangekocht strooisel.

16 Maak mest uit innovatieve gescheiden mestsystemen werkbaar

Heeft u een Lely-collector of JOZ- Barn-e mest verzamelrobot? Of een emissiearme vloer waar de vaste fractie apart wordt afgestort? Deze mestsoorten zijn vaak lastig stapelbaar en moeilijk op te slaan. Met een mestscheider kunnen we dit persen of uitknijpen, waardoor het eindproduct droger wordt en dus stapelbaar.

Wat zeg je: ook profiteren van al deze aantrekkelijke voordelen van gescheiden mest? Neem contact met ons op!