5x waarom regelmatig mest mixen belangrijk is

Diergezondheid Mest mixen Mestmixer

Over mest mixen wordt vaak net iets te makkelijk gedacht. Daardoor pakken veel veehouders de tractormixer alleen als het uitkomt. Richting de zomer komen die momenten steeds minder vaak voor, want het vele seizoenswerk krijgt natuurlijk voorrang. Toch is goedgemixte mest het hele jaar rond belangrijk. Er zijn minstens vijf redenen om drijfmest in putten & kelder regelmatig in beweging te houden.

1. Gelijkmatig uitrijden van meststoffen

Verschil in gewasgroei? Het kan zomaar eens te maken hebben met een afwisselende samenstelling van de mest. De ene lading bevat dan een lager of hoger gehalte fosfaat en stikstof dan de ander. Daardoor groeit gewasland ongelijkmatig in de periode na het uitrijden. Door regelmatig drijfmest te mixen, houden veehouders hun mest eenvoudig homogeen. Zo weten zij precies wat ze uit de putten en kelders pompen om het land mee te bemesten.

2. Gezonde stallucht

Te weinig mest mixen is risicovol. Als drijfmest voor langere tijd ongeroerd blijft, komt er een korst op de bovenste laag in de put of kelder. Gassen hopen zich hierin op & creëren een gevaarlijke & ongezonde leefomgeving voor zowel koe als veehouder. Door het mest mixen keurig bij te houden, wordt erger voorkomen. Goede ventilatie van de stal speelt daarbij een belangrijke rol. Zéker als er al enige tijd niet is gemixt! Houd daarom de mest in beweging voor een gezonde & risicovrije stal.

3. Schuimvorming in de kelder

Mestschuim is allesbehalve onschuldig. Er zijn hoge concentraties schadelijke gassen in aanwezig, waaronder methaan en waterstofsulfide. Dat maakt de schuimlaag explosief, brandbaar en dodelijk. En komt dit uiteindelijk boven de roosters, dan neemt het risico op infecties (bv. klauwzeer) toe. Schuimvorming in de mestkelder komt vooral voor bij lagere temperaturen, vollere mestputten & rantsoenwijzigingen. Met regelmaat mest mixen vermindert de hoeveelheid schuim en voorkomt zelfs dat schuim ontstaat.

Drijfmest in beweging met een mestmixer

4. Sedimentatie & verstoppingen

Nauwelijks tijd vrijmaken om met de trekkermixer de putten in te duiken, is vragen om problemen. Zware, voedingsrijke deeltjes in de mest bezinken naar de bodem & blijven daardoor achter tijdens het uitrijden. Gevolg: de mest bezit niet de juiste & gewenste samenstelling. Ook verstoppingen van mestpompen en ander leidingwerk liggen sneller op de loer bij niet consequent mest mixen. Aangekoekte drijfmest laat zich veel lastiger verpompen dan goedgemixte, homogene mest. Hoge kosten voorkomen? Blijf dan regelmatig mest mixen!

5. Betere mestverwerking

Mest verwerken tot hernieuwbare energie? Dan komt homogene mest als geroepen! Veehouders met een mestvergister op het erf kunnen hun energieopbrengst eenvoudig optimaliseren door de inhoud van hun putten goed te blijven roeren. Zo worden alle nutriënten meegenomen in het verwerkingsproces in plaats van dat ze bezinken en achterblijven op de bodem.

Mestvergister in een agrarische omgeving

Wél mest mixen & géén tijd verliezen

Altijd goedgemixte mest in de putten zonder er zelf ook maar iets voor te doen. Dat is het pure gemak van een elektrische mestmixer! Deze machine mixt vanzelf met slechts één druk op de knop. Via een slimme tijdschakelaar in de besturingskast is het zelfs mogelijk om volledig automatisch mest te mixen. Ideaal voor veehouders die geen kans zien om vaker met hun tractormixer boven de putgaten te hangen of dat liever niet (meer) willen…

Een van de medewerkers toont de instellingen van een van de drie elektrische mestmixers.

Krachtige mestmixers met lange levensduur

Hulp nodig bij de overstap op elektrisch mest mixen? Wij bieden verschillende soorten mestmixers, zowel in een vast frame als ook op flexibele geleiderails. De machines uit ons aanbod worden vervaardigd met RVS voor een optimale levensduur. Wij werken uitsluitend met erkende merken en leveranciers van robuuste & betrouwbare mestmixers.

Ook volautomatisch mest mixen? Neem contact op met onze verkoopadviseur!